Xarxes

ProHabitatge participa de diferents xarxes i experiències relacionades amb les polítiques d'acció social i d'habitatge


• Red Ekiten - Thinking 

L'any 2011 ProHabitatge ha entrat el Grup d’Estudis EKITEN-Thinking què és una comunitat multidisciplinar i oberta d’acadèmics, experts, intel•lectuals i professionals que busquen, des de la cooperació, generar coneixement i pensament en matèria de desenvolupament urbà i problemàtica residencial. (més informació)


• Federación de Entidades de apoyo a las Personas Sin Hogar 

L'any 2011 ProHabitatge ha estat membre fundadora de la FEPSH. Aquesta Federació que neix de les entitats espanyoles que formen part de la FEANTSA Europa es crea amb la voluntat de coordinar les accions de sensibilització a nivell de l’Estat Espanyol.


• Xarxa d'atenció a les persones sense llar de Barcelona

L'any 2011 l'entitat s'ha incorporat a aquesta xarxa de Barcelona que té per finalitat enfortir la capacitat d'organització de la ciutat per acompanyar a persones sense llar, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col•laboració entre el sector públic i les entitats socials. XPSLLB


• Associació Grundtvig per la Participació dels usuaris/es


L'any 2010 l'entitat es va sumar al projecte per a constituir una Associació Grundtvig en l’àmbit de la participació dels usuaris/es anomenat "Participation des usagers: Partager les practiques en Europe" i format conjuntament amb la FNARS Bretagne (Fédération Nacionale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale), Université Lucian Blaga (Romania - Sibiu), Cooperativa Sociale Progetto Tenda (Itàlia- Turin) i Asbl Emmaüs (Bèlgica- Liège).


• Xarxa d'Habitatge d'Inclusió de Barcelona (XaHIB)


Al 2010  l'entitat s'ha incorporat a aquesta xarxa de caràcter local que té per finalitat conformar-se en un espai de coordinació de les polítiques socials i d'habitatge que proporcioni una visió global dels recursos residencials a la ciutat i fomenti la complementarietat i l'acció conjunta entre el sector públic i els agents socials. XaHIB 


• Coop 57

L'any 2009 ProHabitatge va entrar com a entitat sòcia al Coop 57 que va néixer el 1996 sota la forma jurídica de cooperativa de serveis financers. En un inici, el seu desenvolupament va anar molt vinculat amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va ampliar la seva base social a altres tipus d’entitats de l’economia social i solidària. Coop57  


• Consell de l’Habitatge Social de Barcelona

L'any 2009 l'Associació ProHabitatge s’ha incorporat al Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, un òrgan consultiu i de participació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, organisme format per Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. El Consell de l’Habitatge Social de Barcelona està format per més de 80 membres. CHSB


• Housing Rights Watch. HRW


ProHabitatge és el corresponsal espanyol de l'Observatori Europeu dels Drets a l'Habitatge (Housing Rights Watch). Aquest està format per una xarxa interdisciplinar d'entitats, acadèmics i advocats que treballen per defensar els drets a l'habitatge. La xarxa es troba en un punt d'incipient creació, però ja compte amb corresponsals a països com França, Slovenia, Irlanda, Itàlia o Bèlgica. (més informació català ; castellano ). Espai Web HRW
 

• Projecte dret al Dret - Clínica Jurídica en Dret Immobiliàri i Mediació  

L'any 2008 l'Associació ProHabitatge va signar un conveni per participar del projecte de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona anomenat "dret al Dret". Aquest projecte compartit per persones de la Universitat, les organitzacions socials i les entitats públiques es preocupa per millorar i afavorir la defensa i l'exercici dels drets de les persones i col·lectius menys afavorits. (més informació)


• FEANTSA

ProHabitatge participa de la Federació d'Entitats Estatals que Treballen amb els Sense Sostre (FEANTSA). La Federació es va crear el 1989 i avui agrupa a 90 organitzacions sense ànim de lucre de 29 Estats, inclosos els 25 de la Unió Europea (UE Replica Watches). ProHabitatge és Membre de Ple Dret al Consell d'Administració de FEANTSA i fou el representant espanyol al Consell d'Administració del 2004 al 2006. Alhora l’entitat participa en el Grup de Treball d’Experts pel Dret a l’Habitatge.
www.feantsa.org

• RETVI

ProHabitatge participa a la “Red de Equipos de Trabajo en Vivienda” una xarxa formada per organitzacions membres del Consejo de la Juventud de Espanya, Institucions públiques i organitzacions socials amb ampli prestigi reconegut en el camp de l’anàlisi i estudi de l’habitatge. ProHabitatge participa també al butlletí electrònic de la xarxa que s’anomena RETVI.


• Xarxa d'Habitatges d'Inclusió. XHI


ProHabitatge participa des de l’any 2006 a la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, la qual neix amb l’objectiu d’incrementar i consolidar un parc públic i privat d’habitatges tutelats i gestionats per entitats socials que permeti cobrir les necessitats residencials de col·lectius en risc d’exclusió. La XHI és coordinada i impulsada per l'Agència Catalana de l'Habitatge 
wwww.agenciahabitatge.cat  


• Consens Social sobre Migracions


El Consens Social sobre Migracions a Catalunya es va iniciar a Catalunya l’any 2005 amb un conjunt de debats en els que participen diversos experts o persones vinculades a l’estudi de les migracions, amb l’objectiu d’elaborar un document de partida útil per desenvolupar els debats entre les entitats entorn l’adaptació de les estructures i del teixit social i polític entorn les migracions. ProHabitatge es va incorporar en aquest projecte a inicis del 2007.