PublicacionsLLIBRES


“Morositat hipotecària:  alternatives i processos. Guia pràctica”. Juny 2011. Edicions UB. Fitxa del llibre. Compra . Coberta


“Igualdad en el acceso y ocupación de la vivienda. Guia pràctica”. Publicacions Universitat de Barcelona. 2010. Consulta Compra


“Dret a l'Habitatge. Des dels orígens Fins avui”. Quaderns del Dret a l'Habitatge n º 1. ProHabitatge Edicions. 2009. Descarrega


“Derechos a la Vivienda y Derechos Humanos”. Padraic Kenna. Pròleg Juli Ponce. ProHabitatge Edicions.2006 Fitxa del Llibre


“Jornades de Mediació Social Residencial”. ProHabitatge Edicions. 2006 Resum
INFORMES


"Salud y sinhogarismo". Informe anual de FEANTSA-Espanya.2006. ( castellà ; anglès )


“Directiva Bolkenstein i els serveis d''interès general”. Informe ProHabitatge 2005. ( catala   castella )


"Situaciones de emergencia en las grandes ciudades" Informe anual de FEANTSA-Espanya.2005. ( castellà ; anglès )


"L''Ajuntament de Barcelona i les persones sense sostre". Informe ProHabitatge 2005 ( catalàanglès )


“Mecanismos y Programas de Prevención de la Exclusión Social”. Informe anual de FEANTSA-Espanya.2004. ( castellà)
ARTICLES

"Foreclosures, Housing Rights and Prevention of Homelessness in Spain". Newsletter nº3 Febrer 2012. Housing Rights Watch. Descarrega 


"Geographies of exclusion". Governing poverty: risking rights?. Open democracy. 20 Setembre 2011. Descarrega


"Joventut i règims de tinença: Els habitatges en dret de superfície". Butlletí E-Joventut. Nº13. Juliol 2011 Descarrega


“Sobreocupación. Problemas de detección y gestión”. Boletin Ekiten Thinking. Nº5. Mayo 2011. consulta


"Discrimination, Housing Rights and the Roma population in Spain". Housing Rights of Roma and Travellers. Housing Rights Watch. Winter. 2010 ( English ; French )


"Poverty, homelessness and freedom. An approach from the Capabilities Theory". European Journal on Homelessness. N º 4. Pp 189 – 199. Desembre 2010. Descarrega


"Public Housing Service in Spain?" Newsletter n º 2. Octubre 2010. Housing Rights Watch. Descarrega


“Interpretations Regarding the Enforceability of the Rights to Housing in Spain”. 
... Newsletter n º 1. May 2010. Housing Rights Watch. Descarrega


"Derecho urbanístico, derecho a la vivienda y personas sin hogar. Nuevos desarrollos y perspectivas en España a la vista de las novedades
europas en la materia ". Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm 255. Enero-Febrero. Descarrega


"Crisis y derecho a la vivienda en el Estado Español". Revista Milhistorias. Fundación Rais. ¿Derecho a la vivienda? Primer trimestre 2009. Descarrega


"La experiencia de la Associació ProHabitatge con la población inmigrada" en Color i Segregació residencial de MUGAK n º 46. 2009


"The housing crisi and homelessness". Homeless in Europe. Housing and Homlesseness: models and practices from across Europe. FEANTSA. Hivern. 2008 ( English; French )


"Awaiting the Spanish miracle: Reflections regarding the United Nations report visit". Homelessness in Europe. FEANTSA. Agosto.2008. ( English ; French )


“La vivienda un largo camino por recorrer”. Documentación Social nº138. Revista de estudios sociales y de sociologia aplicada. Juliol-Setembre 2005. Descarrega


“Un paso más en la tradición de las políticas de vivienda timoratas”. En “La crisis de la vivienda”. Revista Crítica nº939. Noviembre 2006.
COL·LABORACIONS

 
"Quantificació i distribució territorial de la població mal allotjada d'acord amb el repte 5 del Pacte Nacional per l'Habitatge 2007-2016". Informe de resultats. Secretaria d'Habitatge. Institut DEP. Octubre 2009. Descarrega


"L'habitatge, un factor d'exclusió social". Càritas. Maig 2007 Descarrega“Dret a Sostre. Inserció laboral de les persones sense llar”. Programa Catch. ADIGSA Juny del 2006. Descarrega


“Els minipisos han simplificat el problema”. L’Informatiu. Col•legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Nº 261. Octubre 2005