Titular notícies

Ajut per a subministraments bàsics per persones treballadores

Dijous 30 Abril 2020

El 30 d'abril entra en funcionament un ajut de 200 € per a subministraments bàsics durant la crisis del COVID-19

El Govern de Catalunya posa en marxa una prestació que està destinada a majors de 18 anys, residents legals i empadronats a Catalunya, que siguin treballadors/es per compte aliè i autònoms/es amb càrregues familiars que estiguin en algunes d’aquestes situacions:
 
- Treballador/a per compte aliè i haver estat afectat per un ERTO del previst (com a mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.) 
- Treballador/a amb un contracte fix discontinu suspès o extingit (com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.) 
- Treballador/a per compte aliè  que  s'ha extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal (com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19) 
- Treballador/a o autònom/a que hagi suspès o reduït la seva activitat (com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.) 

Si es troba en qualsevol d’aquestes situacions i els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han estat en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals, pot ser beneficiari d’aquesta prestació.
 
La prestació es concedeix exclusivament a una persona per unitat familiar, i aquesta serà compatible amb qualsevol altre prestació, llevat que aquesta indiqui el contrari.
 
Es concediran 100.000 prestacions, fins que finalitzi la dotació presupostaria destinada a aquest fi que ascendeix a 20.000.000 d’euros.
 
La norma preveu un termini de resolució de 7 dies des de que es fa la sol·licitud que es pot ampliar si es necessari fer un requeriment de documentació
 
En el següent enllaç pot comprovar si compleix els tràmits per ser beneficiari de la prestació, en cas positiu pot fer el tràmit aquí https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html

Últimes Notícies
Totes les seccions | Seccions | Tots els articles | Tots els idiomes | Feed RSS de notícies